Ministry of Cultural Affairs of Russian Federation State Museum and Exhibition Center ROSIZO State Tretyakov Gallery State Russian Museum
Born in the spirit. Baptism of Russia and the triumph of Christian faith
Under the Virgin Mother’s Protection
Patrons and instructors. Veneration of saints in Russia and Russian saints.
Light in the wilderness. Monasteries in Russia
The Earthly Kingdom and the Heavenly Kingdom
Holy objects in everyday life
Heaven on Earth. Inside a Russian Orthodox Church

Executive Editors
Evgenia Petrova, Irina Solovyeva

Editorial Board
Levon Nersesyan, Elena Saenkova, Galina Sidorenko, Tatyana Vilinbakhova

Articles
Metropolitan Ilarion of Volokolamsk
Boris Uspensky

Section Articles
Olga Klyukanova, Levon Nersesyan, Elena Saenkova, Tatyana Samoilova, Galina Sidorenko, Engelina Smirnova, Irina Solovyeva, Oleg Tarasov

Annotations
GTG: N. G. Bekeneva, E. V. Burenkova, E. V. Gladysheva, E. K. Guseva, I. A. Kochetkov, L. V. Kovtyreva, Yu. A. Kozlova, A. M. Lukashov, L. V. Nersesyan, E. M. Saenkova, N. N. Sheredega, G. V. Sidorenko, A. L. Tretyakova, V. N. Ukhanova
GRM: S. M. Bukhman, O. V. Klyukanova, A. A. Makarova, A. A. Maltseva, N. V. Pivovarova, I. A. Shalina, I. D. Solovyeva, T. B. Vilinbakhova
MMK: I. A. Bobrovnitskaya, I. A. Bogatskaya, T. S. Borisova, N. V. Bushueva, R. I. Klevtsova, M. V. Martynova, E. A. Morshakova, T. E. Samoilova, I. A. Sterligova, O. A. Tsitsinova, I. I. Vishnevskaya, S. P. Zaigraikina, I. A. Zhuravleva
GIM: S. A. Avdusina, N. I. Astashova, L. M. Denisova, E. I. Itkina, L. A. Kornyukova, V. V. Murasheva, L. Yu. Rudneva, M. M. Shvedova, E. V. Shulgina, T. I. Sizova, N. V. Suetova, L. P. Tarasenko
GE: V. A. Kalinin, E. F. Korolkova, M. Ya. Kryzhanovskaya, E. V. Lepekhina, Z. A. Lvova, O. N. Maltseva, E. N. Nekrasova, Yu. A. Pyatnitsky, M. P. Sotnikova, S. V. Tomsinsky
NGOMZ: S. I. Baranova, T. N. Fedorova, N. V. Gormina, Yu. S. Hamalainen, E. V. Ignashina, Yu. B. Komarova, G. N. Kozhina, V. A. Volkhonsky
PGOMZ: I. S. Rodnikova, L. V. Vorontsova
SPMZ: G. P. Cherkashina, T. V. Kuznetsova, T. Yu. Tokareva
VSMZ: M. A. Bykova, S. P. Gordeev, M. E. Rodina, T. P. Timofeeva
MGOMZ: O. A. Polyakova, M. V. Poslykhalina
YaGIAKhMZ: A. V. Zubatenko
YaKhM: E. A. Voronova
KBIAKhMZ: O. V. Voronova
VGIAKhMZ: E. A. Vinogradova
GMZRK: V. K. Krivonosova
GMIR: Z. A. Luchsheva
NIMRAKh: E. A. Savinova
New Jerusalem Museum: E. I. Rogozhkina
Shchusev State Museum of Architecture: A. L. Karpun
RNB: T. A. Afanasieva, E. V. Krushelnitskaya, P. A. Medvedev, N. V. Nikolaev
RGADA: T. A. Lapteva, E. E. Lykova
BRAN: V. G. Podkovyrova
RGB: I. V. Levochkin
NB MGU: N. A. Kobyak
GosNIIR: A. V. Silkin
Louvre Museum: Jannic Durand

Artistic Editor
Joseph Kiblitsky

Design and Layout
Kirill Shantgay

Computer Text Composition
P. V. Zapadalova, A. E. Zaikina

Translation from the Russian
Peter Bray (catalog entries, foreword of Dmitry Medvedev); Keith Blasing, Tal Wood (articles); Kenneth Russell (articles, forewords)

Proofreaders
Galina Maximenko, Elena Naydenko, Irina Tokareva

Photography
GTG: I. S. Khlyustov, A. V. Sharoukhov
GRM: V. F. Dorokhov, V. V. Vinokurov, D. A. Zolotarev
MMK: S. V. Baranov, V. V. Blagov, V. E. Overchenko, V. N. Seregin, V. A. Solomatin, A. M. Sushenok
GIM: V. M. Boiko, E. Yu. Borisov, A. A. Grachev, M. I. Kravtsov, V. A. Mochugovsky, G. G. Sapozhnikov, I. A. Sedenkov
GE: P. S. Demidov, L. G. Kheifets, Yu. A. Molodkovets, K. V. Sinyavsky, S. V. Suetova, V. S. Terebenin
NGOMZ: E. V. Gordyushenkov
PGOMZ: I. V. Lebedev, B. N. Kharlamov, S. V. Obukh, E. A. Yakovleva
SPMZ: Yu. V. Artamonov, O. Yu. Grigorov, Yu. G. Grigorov, V. A. Solomatin
VSMZ: E. A. Solodilov
Kolomenskoye State Museum-Reserve: V. S. Terekhov
YaGIAKhMZ: N. V. Burmin, E. V. Vinogradova
YaKhM: S. V. Obukh
KBIAKhMZ: A. M. Melentyev, A. V. Tarasovsky
VGIAKhMZ: A. V. Tarasovsky
GMZRK: A. A. Nesterenko
GMIR: T. I. Veshnyakova
New Jerusalem Museum: L. M. Chernenilova
SIKhM: K. V. Efimovsky
Shchusev State Museum of Architecture: V. V. Vinokurov, D. A. Zolotarev
RNB: P. A. Medvedev
RGADA: K. V. Safronov
BRAN: A. M. Melentyev
RGB: P. Yu. Danilin

The State Russian Museum presents: Holy Russia / Almanac, Edn. 302 Palace Editions, St. Petersburg, 2011
© State Tretyakov Gallery
© State Russian Museum
© Palace Editions
ISBN 978-3-86384-036-5 (International)
Printed in Italy